San Pelayo

Type: Pensión residencia

Category: 1 star

Available rooms: 3

Available beds: 5

: de 35.00 € a 50.00 €

: Rúa de San Paio de Antealtares, 2. 15782 Santiago de Compostela

: Historical zone

:  981 565 016

Location