San Pelayo

Type: Pensión residencia

Category: 1 star

Available rooms: 8

Available beds: 13

: de 30.00 € a 70.00 €

: Rúa de San Paio de Antealtares, 2. 15782 Santiago de Compostela

: Historical zone

:  981 565 016

Location